Mijn favorieten

Taxatie Breda

Taxatie nodig? Roderick is dé taxatiespecialist in de regio Breda.

Heb je te maken met de aankoop van een nieuwe woning, moet je huidige woning worden getaxeerd in verband met het verhogen of oversluiten van een hypotheek, een boedelscheiding of is er sprake van nalatenschap? De geldverstrekker zal vragen om een taxatierapport dat is opgemaakt door een onafhankelijke taxateur. Jaarlijks worden er door Crielaers Makelaardij & Taxaties zo’n 500 vakkundige en gevalideerde taxatierapporten opgemaakt. Hierbij zijn wij de grootste in de regio Breda.
 

Een goed taxatierapport, waar voldoet dat aan?
In een taxatierapport wordt de woning beoordeeld op een aantal punten. Dit zijn onder andere het type woning, de grootte, de staat van het onderhoud en de locatie. Aan de hand daarvan wordt een berekening  van de geschatte huidige verkoopwaarde op de vrije markt gemaakt. Als beëdigd Register Taxateur maakt Roderick op basis van zijn jarenlange ervaring, bouwkundige expertise  én jaarlijkse bijscholing op diverse vlakken een zeer deskundig en waardevol rapport voor jou op.  Dit rapport wordt samengesteld op basis van een inspectie van de woning en onderzoek bij onder meer de gemeente, het Kadaster en indien van toepassing de Vereniging van Eigenaren.


NWWI, TaxateursUnie en iValdatie
Sinds enkele jaren is het door nagenoeg alle geldverstrekkers verplicht gesteld om een taxatierapport te valideren.  Dit betekent dat er een extern controle-instituut het rapport nakijkt op vormvereiste. Indien dit zo is geven zij hun keurmerk aan het rapport en kan het rapport worden aangeboden aan de geldverstrekker. Ook voor de financieringen met NHG dient er op basis van deze strenge kwaliteitseisen getaxeerd te worden en moet het rapport dus een dergelijk keurmerk hebben. In Nederland zijn er een aantal landelijke controle-instituten waarbij NWWI, TaxateursUnie en iValidatie de belangrijksten zijn. Zij bewaken zowel de kwaliteit van de taxateur als van het rapport. De taxateur is bijvoorbeeld verplicht om de door hem vastgestelde waarde de onderbouwen zodat zichtbaar is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Crielaers Makelaardij & Taxaties is aangesloten bij al deze partijen.

Vastgoedcert
VastgoedCert is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. De makelaars en taxateurs worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft vastgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in het een certificatieschema. Roderick is geregistreerd bij VastgoedCert.

NRVT
Roderick is ook opgenomen in het Register van het NRVT.

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs.
NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.
De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.
Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.